00روز00ساعت00دقیقه00ثانیه

میهمانان و سخنرانان رویداد

چهارمین جشنواره ملی آب و زندگی

ثبت نام در رویداد

از طریق فرم زیر میتوانید ثبت نام کنید.

نشست تخصصی اخلاق آب و محیط زیست

12 اسفند 1398 مشهد – دانشگاه فردوسی

دوشنبه
8:30 صبح

شروع

10:00 - 8:30
دکتر نسیم چینی فروش و دکتر جواد سرآبادانی
دکتر نسیم چینی فروش و دکتر جواد سرآبادانی

Laser in monor oral surgery

10:30 - 10:00

استراحت

13:00 - 10:30
دکتر نسیم چینی فروش و دکتر جواد سرآبادانی
دکتر نسیم چینی فروش و دکتر جواد سرآبادانی

درمان بیمار بصورت زنده

13:30 - 13:00
مهندس فریبرز نادریان
مهندس فریبرز نادریان

Dental Marketing Ideas For Dentist

14:30 - 13:30

ناهار

16:00 - 14:30
دکتر آشیل پیوندی
دکتر آشیل پیوندی

Maxillary sinus graft:The state of art

16:30 - 14:30

استراحت

18:00 - 16:30
دکتر آشیل پیوندی
دکتر آشیل پیوندی

(جراحی زنده) Full Arch

جمعه
08:30 صبح

شروع

10:00 - 08:30
دکتر معین تقوی
دکتر معین تقوی

Regeneration and hard tissue augmentation in periodontics and implantology

10:30 - 10:00

استراحت

13:00 - 10:30
دکتر علی داوودی
دکتر علی داوودی

Same day smile reconstruction:Biologic interaction with implant configurations

13:30 - 13:00
دکتر فریبرز نادریان
دکتر فریبرز نادریان

Benefits of CRM For Dentists

14:30 - 13:30

ناهار

15:30 - 14:30
دکتر صادق حسن نیا
دکتر صادق حسن نیا

Platent rich fibrin (L-PRF) Based scaffolds in medicine and dentistry

15:30 - 14:30
دکتر امیر رضا معیر
دکتر امیر رضا معیر

کاربرد L-PRF BLOCK در پیوند بافت سخت

16:00 - 15:30

استراحت

17:30 - 16:00
دکتر صادق حسن نیا و امیر رضا معیر
دکتر صادق حسن نیا و امیر رضا معیر

جراحی زنده

نشست تخصصی سیل و شهر

12 اسفند 1398 / مشهد / دانشگاه فردوسی

دوشنبه12 اسفند
9:00 صبح

شروع

11:00 - 9:00
آقای احسان حماده
آقای احسان حماده

Gradia Plus – Lisi Press – Lisi Ceramic

11:30 - 11:00

استراحت

13:30 - 11:30
آقای احسان حماده
آقای احسان حماده

Practical Lisi Build up

15:00 - 13:30

ناهار

17:00 - 15:00
آقای احسان حماده
آقای احسان حماده

Practical Gradia Plus Build up

18:00 - 17:00
آقای احسان حماده
آقای احسان حماده

Q&A – Certificates

برگزارکننده

انجمن علمی مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

main logo

حامیان راهبردی

با سپاس از حامیان این رویداد

پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

شهرداری مشهد

انجمن ملی توان افزایان سبز (اتازیس)

حامیان رسانه ‎ای و برگزاری

با سپاس از حامیان این رویداد

انجمن علمی طبیعت

انجمن علمی علوم قرآن

محل برگزاری

مشاهده محل برگزاری رویداد

دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس : مشهد / میدان آزادی / دانشگاه فردوسی مشهد / سازمان مرکزی / طبقه 4
تلفن: 09381694803